Loading...

Obchodné podmienky

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávky cez internetovú stránku www.besposter.sk, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a firmou Štefan Zgabur, Strojárska 2949, 06901 Snina.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

  • dodať správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky
  • dodať tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území EU

Kupujúci sa zaväzuje:

  • objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi
  • zaplatiť do 7 dní za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, v opačnom prípade bude jeho objednávka zrušená.

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14. pracovných dní od uzatvorenia zmluvy písomným oznámením na e-mailovú adresu. Do 14 dni je možné zásielku vrátiť bez udania dôvodu, avšak poštovné, či už pri kúpe alebo platené spätne, nehradíme. Avšak tovar musí byť v originálnom balení a nesmie byť použitý. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží do tejto stanovenej doby, je jeho právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať.

V prípade vrátenia tovaru, tovar nesmie byť vrátený na dobierku. Po prezretí vráteného tovaru, sumu vraciame späť na bankový účet. Tovar nesmie byť používaný akýmkoľvek spôsobom.

Platové a dodacie podmienky

Za každý objednaný produkt sa platí úhradou vopred (bankovým prevodom, vkladom na účet...), na dobierku, alebo osobným odberom. Dodanie do 5 dní je záväzné. Pri nepredvídateľných situáciách ako napríklad strata zásielky poštou, nedodržanie termínu dodania tovaru dodávateľom a pod., sa dodacia doba predlžuje na neurčito. Kupujúcemu bude tovar nahradený alebo po vyžiadaní mu budú vrátené peniaze.

Reklamačné podmienky

V prípade poškodeného, resp. samopoškodeného tovaru, alebo omylom poslaného iného druhu tovaru nás prosím do 7 dní od vzniku reklamačného prípadu kontaktujte e-mailom, kde napíšte prosím:

  1. Opíšte nám o aký problém ide, resp. stručný popis poškodenia.
  2. Záručný list – v tomto prípade je záručným listom samotná faktúra tovaru. Stačí zaslanie kópie.
  3. Vaše meno a tel. číslo.

V najbližšej možnej dobe Vás budeme kontaktovať.

Pokiaľ zákazník nesplní všetky vyššie uvedené požiadavky, predávajúci nie je povinný dodržať zákonnú reklamačnú dobu 30 dní.

Vaša reklamácia bude v priebehu 30-tich dní vybavená. Po vybavení reklamácie Vám tovar zašleme na Vami zadanú adresu, dopravu hradíme my.

Poštovné pri vrátení tovaru v max. hodnote 40,00 EUR nehradíme.

Reklamácie sa nevzťahujú na: poškodenie Vami neodborným zásahom.

Tovar si chráňte pred vplyvmi, ktoré by ho mohli poškodiť. A to pred vplyvmi rôznych prírodných živlov či neodborným použitím.

Štefan Zgabur , Strojárska 2949, 06901 Snina, Slovensko